Wyrok TSUE z dnia 3.10.2019 roku w sprawie polskich Frankowiczów!

post img

Podsumowanie wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej opracowane przez nasz Dział Prawny.

Wyrok TSUE w sprawie polskich „frankowiczów” (ale nie tylko, bo dotyczy także kredytobiorców posiadających kredyty indeksowane lub denominowane do innych walut obcych) w sposób jednoznaczny przesądza jakie powinny być skutki wyeliminowania z umowy kredytu nieuczciwego mechanizmu indeksacji oraz obala w całości główne argumenty banków, które chcą by powstała w umowie wskutek eliminacji nieuczciwych klauzul luka plombowana była np. kursem średnim NBP lub kursem rynkowym.

TSUE wskazał wręcz, że w przypadku stwierdzenia nieuczciwości (abuzywności) kwestionowanych postanowień umownych (mechanizmu indeksacji) przed sądem orzekającym w sprawie stoją dwa rozwiązania:

  • Stwierdzenie upadku całej umowy kredytu, tj. jej unieważnienie;
  • Uznanie, że umowa kredytu obowiązuje dalej, ale z całkowitym pominięciem mechanizmu indeksacji i rozliczeniu tego kredytu jako kredytu złotówkowego z oprocentowaniem wskazanym w umowie (a więc niskim, opartym o stawkę LIBOR).

TSUE skłania się do rozwiązania pierwszego, albowiem wyraził zapatrywanie, że tego rodzaju klauzule określają główny przedmiot umowy kredytu. Kwestię tę Trybunał zostawia jednak do ostatecznego rozstrzygnięcia sądom krajowym, które mają rozstrzygać o nieważności umowy w oparciu o prawo krajowe oraz z uwzględnieniem danego konkretnego przypadku. TSUE oddaje decydowanie o unieważnieniu umowy w ręce konsumenta. To konsument jest bowiem decydentem, które z powyższych dwóch rozwiązań wybiera, gdy zachodzą warunki do unieważnienia umowy (czyli gdy eliminacja abuzywnych klauzul zmieniałaby charakter głównego przedmiotu umowy).

Trybunał potwierdził także, że Sąd nie może „na siłę” doprowadzać do utrzymania umowy kredytu w obrocie, np. przez zaplombowanie powstałej w umowie luki kursem średnim NBP czy kursem rynkowym. Tym bardziej Trybunał zakazał utrzymania w mocy nieuczciwych postanowień umownych, gdy konsument się temu sprzeciwia, a także wtedy gdy umowa kredytu wskutek wyeliminowania z jej treści abuzywnych klauzul daje się wykonywać jako kredyt złotówkowy z oprocentowaniem z umowy kredytu opartym o LIBOR, tzw. PLN+LIBOR. Trybunał jasno wskazał, że w żadnym przypadku nie może dojść do plombowania umowy przez odwołanie do zasad słuszności czy zwyczajów (i tym samym wprowadzenia do umowy np. kursu średniego NBP), co banki próbują forsować w sądach. Wyrok TSUE obala więc w całości argumentację banków oraz powinien kłaść kres podobnym praktykom niektórych sądów.

Podsumowując, wyrok TSUE potwierdza dopuszczalność konstrukcji kredytu PLN+LIBOR, zakazuje plombowania luki w umowie jakimikolwiek innymi kursami (np. średnimi NBP), a wręcz otwiera drogę do unieważniania umów z taką „luką”, gdy zmienia to charakter głównego przedmiotu umowy.

Szanowni Państwo, nadmieniamy, że wyrok TSUE nie oznacza zmian umów kredytowych w CHF z automatu.

Wyrok TSUE jest bardzo korzystny dla osób, których sprawy toczą się już na Wokandzie lub które w najbliższym czasie zdecydują się na złożenie sprawy (w każdym indywidualnym przypadku potrzebna jest i będzie decyzja Sądu czyli WYROK).

Zachęcamy do przesłania skanu swojej umowy kredytu CHF wraz z aneksami (jeżeli były podpisywane) do bezpłatnej analizy. W ciągu 7 dni roboczych otrzymają Państwo opinię dotyczącą przesłanej umowy (załącznik na około 7/8 stron w którym opisany będzie dokładnie cały proces, szacowane korzyści w Państwa sprawie oraz koszty ewentualnego prowadzenia sprawy).

Zapraszamy do kontaktu na 📧: biuro@bewagroup.pl
lub pod numerem 📞: 721 604 679.

Pozdrawiamy serdecznie
Zespół BeWaKontakt

Centrum obecnie posiada dwie lokalizacje. Siedziba Centrum i Biuro Obsługi Klienta znajduje się w Siechnicach obok Wrocławia.

Adres:
Centrum Pomocy Prawnej BeWa LexGroup Sp. z o.o. 55-011 Siechnice,
ul. Opolska 4
Dojazd:
Siedziba Centrum znajduje się na głównej ulicy, szary budynek (trzy kondygnacje) po prawej stronie jadąc w kierunku z Wrocławia do Oławy, Opola, Gliwic, Katowic i Krakowa drogą krajową nr 94.
Dane:
Centrum Pomocy Prawnej BeWa LexGroup Sp. z o.o.
NIP: 8961562855
REGON: 367006219 Konto: 69 1020 5242 0000 2102 0391 5451