Kredyty EUR | BeWa LexGroup Centrum Pomocy Prawnej

KREDYT W EURO?
ZAWALCZ O SWOJE!

Unieważnij swój kredyt w EURO

Rozwiązania dla Eurokredytobiorców
Unieważnienie całej umowy kredytu

Wyeliminowanie z umowy klauzuli waloryzacyjnej, tak jak w sytuacji kredytów powiązanych z CHF, może zostać przez sąd uznane za tak doniosłe, że doprowadzi w konsekwencji do nieważności całej umowy kredytu. Strony nieważnej umowy kredytu zwracają sobie to, co wzajemnie świadczyły. Bank oddaje wszystkie wpłacone do niego pieniądze, a Konsument jest zobowiązany oddać bankowi tyle pieniędzy, ile pierwotnie od niego otrzymał – bez odsetek i kosztów. To często z kolei oznacza, że konsument już dawno spłacił, a nawet nadpłacił swój kredyt i teraz to bank ma obowiązek zwrócić konsumentowi nadwyżkę!

Wyeliminowanie z umowy klauzuli waloryzacyjnej

Powyższe rozwiązanie zakłada, że umowa kredytu pozostaje ważna, ale umowę należy odczytywać tak, jak gdyby nie zawierała ona klauzuli waloryzacyjnej i ubezpieczenia niskiego wkładu własnego (tzn. UNWW). Konsument ma zwrócić bankowi tyle, ile faktycznie pobrał z banku w PLN. Wszelkie dalsze zmiany przez bank tabeli kursów kupna i sprzedaży EURO nie mają zastosowania! W efekcie kwota kredytu spada. Konsument może żądać wypłacenia nadpłaty kredytu oraz zmniejszenia przyszłych rat kredytu poprzez przeliczenie ich wg kursu z dnia zawarcia umowy oraz zwrotu kwot UNWW.

Kredyt w Euro - Jak się przygotować do walki z bankiem?

Powyższe omówione rozwiązania nie znajdują automatycznego zastosowania...
Wymagają one albo polubownego zawarcia dodatkowej umowy z bankiem albo interwencji sądowej w postaci wyroku zmieniającego treść umowy i nakazującego bankowi zapłatę odpowiednich kwot.


Dotychczasowa praktyka wskazuje, że banki nie korzystają z dobrowolnych rozwiązań, co powoduje konieczność składania pozwów...

Przygotowanie bezpłatnej analizy umowy kredytu EURO
około 3 dni robocze
Wezwanie banku do zapłaty, postępowanie reklamacyjne (w tym wydobycie potrzebnej dokumentacji do zredagowania pozwu)
ok. 1 - 2 miesiące
Sporządzenie pozwu
ok. 1,5 - 3 miesięce
Procedowanie sprawy w Sądzie I Instancji
od 1 do 2,5 roku
Procedowanie sprawy w Sądzie II Instancji
ok. 1 roku
Finalizacja sprawy sądowej - rozliczenie pomiędzy bankiem, a Klientem
RAZEM: ok. 3 lat
ETAP I
 • 1. Przesłanie umowy kredytu wraz z klauzulą RODO (zgoda na przetwarzanie danych osobowych)
 • 2. Spotkanie osobiste lub profesjonalna konsultacja telefoniczna (prawno-ekonomiczna) na której zostaną przekazane wszystkie informacje
 • Koszt: bezpłatny
ETAP II
 • 1. Rozpoczęcie sprawy
 • 2. Proces reklamacji
 • 3. Próba ugody z bankiem
 • Opłata wstępna: 3200 zł + VAT
 • Opłata za wydanie dokumentacji z banku: przeważnie od 50 do 300 zł (uzależniona od taryfy opłat banku)
ETAP III
 • 1. Postępowanie sądowe (I inst.)
 • Opłata od pozwu: 1000 zł
 • Opłata za pełnomocnictwo: 34 zł
 • Zaliczka na poczet wynagrodzenia biegłego sądowego (o ile zajdzie taka potrzeba): przeważnie od 1000 do 4000 zł (uzależniona od decyzji sądu)
ETAP IV*
 • 1. Apelacja (postępowanie w II instancji)
 • Opłata za przygotowanie procesu według wybranego wariantu (2.800 zł + VAT)
 • Opłata sądowa: uzależniona od wyroku w I instancji
 • *jeśli dojdzie do apelacji
ETAP V - KONIEC SPRAWY
logo
 • 1. Wyrok prawomocny
 • 2. Rozliczenie kosztów rozprawy (opłata wstępna)
 • 3. Na końcu (od sumy korzyści) pobieramy % tzw. SUCCESS FEE, który jest uzależniony od opłaty wstępnej
Co jeśli wygrasz?
Unieważnienie całej umowy kredytu EURO
 • Następuje koniec umowy
 • Należy rozliczyć się z bankiem z różnicy kapitału do spłaty

Bank będzie zobowiązany:

 • Zwrócić opłatę od pozwu (ok. 1000 zł i ewentualnie od apelacji)
 • Opłacić koszty opinii biegłego
 • Opłacić koszty zastępstwa procesowego kancelarii zgodnie ze stawkami rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości
Odeurowienie kredytu
 • Kredytobiorca otrzyma nadpłaconą kwotę kredytu w gotówce
 • Kredytobiorca otrzyma zwrot składki UNWW (jeśli była)

Bank będzie zobowiązany:

 • Przeliczyć cały kredyt na przyszłość po niższym kursie EURO
 • Zwrócić opłatę od pozwu (ok. 1000 zł i ewentualnie od apelacji)
 • Opłacić koszty opinii biegłego
 • Opłacić koszty zastępstwa procesowego kancelarii zgodnie ze stawkami rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości
Wyślij wniosek, aby otrzymać darmową konsultację prawną umowy kredytowej w euro

Wyrażam zgodę na przekazanie moich danych osobowych przez Administratora do "Sobota Jachira Kancelaria Prawna Sp.k. z siedzibą we Wrocławiu 53-025 przy ul. Skarbowców 115/7" oraz na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Pomocy Prawnej BeWa LexGroup Sp. z o.o., ul. Opolska 4, 55-011 Siechnice w celu realizacji umowy, tj. udzielenia mi pomocy prawnej w przekazanej przeze mnie sprawie.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie podanego przeze mnie adresu poczty elektronicznej w celu otrzymywania od Administratora informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, stosownie do treści przepisu art. 10 ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Administratora moich danych osobowych w postaci podanego przeze mnie numeru telefonu w celu prowadzenia przez Administratora działań marketingowych.
Wyrażam zgodę na używanie przez Administratora telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących w rozumieniu ustawy Prawo Telekomunikacyjne, w celach prowadzenia działań marketingowych.


Bewa
Kontakt

CENTRUM POMOCY PRAWNEJ BEWA LEXGROUP SP. Z O.O.
55-011 Siechnice ul. Opolska 4

NIP: 8961562855
REGON: 367006219

Konto: 69 1020 5242 0000 2102 0391 5451

Email: biuro@bewagroup.pl
Tel: +48 721 604 679

Orly
mapa
Logo

Od 2016 roku aktywnie i z sukcesami zajmujemy się pomocą frankowiczom. Prowadzimy kilka tysięcy spraw przeciwko bankom. Mamy ponad 1.000 wyroków, w tym rozliczone wygrane pomiędzy naszymi Klientami, a bankami. Nasze Centrum ma na swoim koncie kilkadziesiąt rekordowych wygranych z sumą korzyści dla Klienta na ponad milion złotych.

Polityka Prywatności i Cookies

Używamy technologi plików cookies, aby analizować ruch na naszej stronie. Przeglądając stronę, akceptujesz warunki użytkowania i politykę prywatności. W każdej chwili możesz zmienić zdanie i wyłączyć pliki cookies w przeglądarce.

Akceptuję
Szczegóły