BeWa LexGroup | Centrum Pomocy Prawnej

Polityka Prywatności

Szanowna Pani/Szanowny Panie,


dnia 25 maja 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”).Centrum Pomocy Prawnej BeWa LexGroup Sp. z o.o. przedstawia informację, z której dowie się Pani/Pan w jaki sposób przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe oraz jakie ma Pani/Pan związane z tym prawa.
Kto jest administratorem Pani/Pana danych osobowych?


Z chwilą przekazania przez Panią/Pana danych osobowych Centrum Pomocy Prawnej BeWa LexGroup Spółka z o.o. z siedzibą w Siechnicach przy ul. Opolskiej 4 staje się ich administratorem.
Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych?


We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych można się kontaktować z inspektorem danych osobowych pod adresem e-mail: biuro1@bewagroup.pl lub tel.: +48 721 604 679.
Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Centrum Pomocy Prawnej BeWa LexGroup?


Dane będą przetwarzane w celu przygotowania oferty (opinii prawnej) oraz ewentualnego zawarcia kontraktu/umowy zlecenia pomiędzy Panią/Panem a osobami reprezentującymi Centrum Pomocy Prawej BeWa LexGroup Sp. z o.o., w tym wypełniania zobowiązań publicznoprawnych, np. w zakresie podatków. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 pkt b i pkt f RODO - prawnie uzasadnione interesy administratora, którymi są nawiązywanie kontaktów gospodarczych, zaciąganie praw i zobowiązań wobec osób prawidłowo reprezentowanych oraz dbanie o interesy Spółki.
Komu udostępniamy Pani/Pana dane osobowe?


Dane będą przetwarzane( udostępniane) w celu zapewnienia należytej obsługi prawnej w ramach grupy podmiotów powiązanych z Centrum Pomocy Prawnej BeWa LexGroup tzn. mogą być ujawnione kancelariom prawnym współpracującym z Centrum Pomocy Prawnej BeWa LexGroup.
Jak długo będziemy przechowywać Pani/Pana dane osobowe?


W przypadku Klientów, z którymi została podpisana umowa zlecenia dane będą przechowywane przez okres trwania umowy oraz wymagany przepisami prawa polskiego (w tym podatkowego i rachunkowego).W przypadku Klientów, z którymi nie została podpisana umowa zlecenia dane będą przechowywane przez okres 3 lat licząc od momentu otrzymania kompletu dokumentów.
Jakie Pani/Pan ma prawa?


Osoby, których dane są przetwarzane przez Spółkę, mają prawo:

 • dostępu do swoich danych osobowych, tj. potwierdzenia, czy dane są przetwarzane; informacji, jakie są cele przetwarzania, kategorii przetwarzanych danych oraz odbiorców oraz informacji o prawach przysługujących wobec administratora;

 • żądania niezwłocznego sprostowania, uzupełnienia danych;
 • żądania usunięcia danych, jeżeli zachodzi jedna z okoliczności wymienionych w art. 17 RODO;
 • ograniczenia przetwarzania; przenoszenia danych, które dostarczyły administratorowi;
 • sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f RODO (m.in. na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania);
 • wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych (Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych).

Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody wyrażonej przez osobę, której dane dotyczą, ma ona prawo cofnąć tę zgodę w każdym czasie.
Czy przetwarzamy Państwa dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Pani/Pana prawa?


 • Jednym ze sposobów przetwarzania danych może być profilowanie, tj. określanie profili preferencji osoby, której dane dotyczą na podstawie tych danych tym samym dostosowywanie usług Spółki i treści jakie otrzymuje ta osoba.
 • Proces podejmowania decyzji oparty na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych (w tym profilowanie) może być zastosowany wobec osoby, której dane dotyczą, tylko:
  • w celu zawarcia i wykonania umowy pomiędzy Spółką jako administratorem a tą osobą lub
  • gdy osoba ta wyraziła zgodę na takie przetwarzanie.

  W innych wypadkach profilowanie może odbywać się tylko wtedy, gdy podlega ingerencji człowieka.
  W każdym przypadku zautomatyzowane przetwarzanie musi być zgodne z prawem, a Spółka jako administrator musi zapewnić odpowiednie środki ochrony praw, wolności i prawnie uzasadnionych interesów osoby, której dane dotyczą.
 • Osoba, której dane dotyczą może wnieść w dowolnym momencie sprzeciw wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania. Po wniesieniu sprzeciwu Spółka nie będzie już w ten sposób przetwarzała danych.

Z poważaniem
Zespół Centrum Pomocy Prawnej BeWa LexGroup Sp. z o.o.

Wyślij wniosek, aby otrzymać darmową konsultację prawną umowy kredytowej we frankach szwajcarskich.

Wyrażam zgodę na przekazanie moich danych osobowych przez Administratora do "Sobota Jachira Kancelaria Prawna Sp.k. z siedzibą we Wrocławiu 53-025 przy ul. Skarbowców 115/7" oraz na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Pomocy Prawnej BeWa LexGroup Sp. z o.o., ul. Opolska 4, 55-011 Siechnice w celu realizacji umowy, tj. udzielenia mi pomocy prawnej w przekazanej przeze mnie sprawie.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie podanego przeze mnie adresu poczty elektronicznej w celu otrzymywania od Administratora informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, stosownie do treści przepisu art. 10 ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Administratora moich danych osobowych w postaci podanego przeze mnie numeru telefonu w celu prowadzenia przez Administratora działań marketingowych.
Wyrażam zgodę na używanie przez Administratora telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących w rozumieniu ustawy Prawo Telekomunikacyjne, w celach prowadzenia działań marketingowych.


Bewa
Kontakt

CENTRUM POMOCY PRAWNEJ BEWA LEXGROUP SP. Z O.O.
55-011 Siechnice ul. Opolska 4

NIP: 8961562855
REGON: 367006219

Konto: 69 1020 5242 0000 2102 0391 5451

Email: biuro@bewagroup.pl
Tel: +48 721 604 679

Orly
mapa
Logo

Od 2016 roku aktywnie i z sukcesami zajmujemy się pomocą frankowiczom. Prowadzimy kilka tysięcy spraw przeciwko bankom. Mamy ponad 1.000 wyroków, w tym rozliczone wygrane pomiędzy naszymi Klientami, a bankami. Nasze Centrum ma na swoim koncie kilkadziesiąt rekordowych wygranych z sumą korzyści dla Klienta na ponad milion złotych.

Polityka Prywatności i Cookies

Używamy technologi plików cookies, aby analizować ruch na naszej stronie. Przeglądając stronę, akceptujesz warunki użytkowania i politykę prywatności. W każdej chwili możesz zmienić zdanie i wyłączyć pliki cookies w przeglądarce.

Akceptuję
Szczegóły