BeWa LexGroup | Centrum Pomocy Prawnej
Wyroki i opinie
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. (PKO BP S.A.)
Bank Przemysłowo-Handlowy S.A. (BPH S.A.)
Bank Millennium S.A.
Bank Ochrony Środowiska S.A. (BOŚ)
Polska Kasa Opieki S.A. (Pekao S.A.)
BNP Paribas Bank Polska S.A.
Deutsche Bank Polska S.A.
Getin Noble Bank S.A.
ING Bank Śląski S.A.
Raiffeisen Bank International AG S.A.
Santander Consumer Bank S.A.
Santander Bank Polska S.A.
mBank S.A. (BRE Bank S.A.)
IC 6099/17

IC 6099/17

W dniu 4 października 2019 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy - Mokotowa w Warszawie na skutek złożonego przez nasze Centrum pozwu o zapłatę zasądził dla naszych Klientów kwotę 12 217,40 zł nadpłaty.
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
II C 32/20

II C 32/20

W dniu 23 września 2020 r. Sąd Okręgowy w Katowicach II Wydział Cywilny unieważnił umowę naszych Klientów zawartą z Bankiem Ochrony Środowiska S. A., tj. umowę kredytu denominowanego, na zasadzie dwóch kondykcji. W wyroku sąd zasądził na rzecz naszych Klientów kwotę w wysokości 30.402,57 PLN oraz kwotę 39.256,60 CHF.
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
I C 1648/18

I C 1648/18

W dniu 3 listopada 2020 r. Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze Wydział I Cywilny unieważnił umowę naszych Klientów z bankiem Bank Polska Kasa Opieki S.A. - Pekao S.A. (który to bank przejął kredyt od Banku BPH S.A.) na teorii salda.
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
XXV C 444/19

XXV C 444/19

Sąd Okręgowy w Warszawie XXV Wydział Cywilny unieważnił umowę kredytu denominowanego naszych Klientów, zawartą z bankiem BGŻ S.A. (obecnie BNP Paribas Bank Polska S.A.). Sąd doszedł do wniosków popartych powództwem, w przedmiocie braku możliwości utrzymania umowy jako ważnej ze względu na liczne naruszenia m.in. prawa bankowego, w tym niemożliwego do określenia świadczenia głównego po wyeliminowaniu niedozwolonych zapisów.
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
XV C 58/19

XV C 58/19

W dniu 01 lutego 2021 r. Sąd Okręgowy w Gdańsku XV Wydział Cywilny wydał wyrok na posiedzeniu niejawnym, w którym zasądził od Pozwanego na rzecz Powoda kwotę 202.483,04 zł oraz 581,30 CHF wraz z ustawowymi odsetkami.
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
XVC 1045/20

XVC 1045/20

Wygrana sprawa z Bankiem BPH S.A. (umowa pierwotnie podpisana z dawnym bankiem GE Money Bank S.A.) w Sądzie Okręgowym w Gdańsku XV Wydział Cywilny. Sąd zasądził na rzecz Powodów kwotę 101 245,75 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 28 listopada 2018 roku do dnia zapłaty. Sąd uznał umowę za nieważną z uwagi na zawarte w niej klauzule niedozwolone. W ocenie Sądu umowa bez nieważnych postanowień nie może być wykonywana, wobec czego należało orzec zgodnie z żądaniem pozwu.
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
I C 3743/18

I C 3743/18

W dniu 28 grudnia 2020 Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie I Wydział Cywilny zasądził od banku na rzecz naszych Klientów kwotę 3.441,34 euro z odsetkami od 16.02.2018. do dnia zapłaty. Pozew na wokandzie w tej sprawie dotyczył zwrotu ubezpieczenia niskiego wkładu własnego (UNWW) doliczonego przez bank w umowie kredytu hipotecznego.
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
XII C 1147/18

XII C 1147/18

W dniu 8 października 2020 r. uzyskaliśmy kolejny bardzo ważny wyrok w przedmiocie unieważnienia umowy kredytu na zasadzie teorii dwóch kondykcji z bankiem Getin Noble Bank S.A. Zgodnie z wyrokiem Sąd Okręgowy we Wrocławiu XII Wydział Cywilny z dnia 8 października 2020 r., na rzecz naszych Klientów zasądzono kwotę 246.045,56 zł wraz z zasądzeniem pełnej kwoty zwrotu kosztów procesu.
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
I Nc 2483/19

I Nc 2483/19

Nasze Centrum uzyskało nakaz zapłaty w prowadzonej sprawie, przeciwko Getin Noble Bank S. A. (dawna umowa Getin Bank S.A. DomBank Hipoteczny). Sąd zobowiązał bank do oddania pełnej kwoty nadpłaty w wysokości 40.407,37 zł oraz zobowiązał bank do pokrycia pozostałych kosztów. Nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym udało nam się otrzymać trzy miesiące od daty złożenia przez nas pozwu do Sądu.
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
I C 77/20

I C 77/20

W dniu 10 października 2020 r. Sąd Okręgowy w Katowicach I Wydział Cywilny doprowadził do unieważnienia umowy kredytu naszych Klientów z bankiem ING Bank Śląski S.A.
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
I C 363/20

I C 363/20

W dniu 27 października 2020 r. Sąd Okręgowy w Katowicach I Wydział Cywilny doprowadził do unieważnienia umowy kredytu naszych klientów z bankiem ING Bank Śląski S. A. Sąd uznał, że umowa jest w całości nieważna na zasadzie teorii dwóch kondykcji i zasądził na rzecz naszych Klientów kwotę 152.313,00 zł.
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
I C 474/20

I C 474/20

W dniu 2 grudnia 2020 r. w Sądzie Okręgowym w Katowicach I Wydział Cywilny na skutek złożonego przez Zespół Centrum pozwu o zapłatę, Sąd zasądził dla naszych Klientów kwotę 143.143.628,96 zł nadpłaty wraz z odsetkami do dnia zapłaty z uwagi na nieważność umowy.
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
I C 550/20

I C 550/20

Sąd Okręgowy w Katowicach I Wydział Cywilny w dniu 18 grudnia 2020 r. wydał wyrok, w którym stwierdził nieważność umowy. Sąd zasądził od Pozwanego na rzecz Powoda kwotę 108 266, 98 zł z ustawowymi odsetkami.
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
XII C 1383/18

XII C 1383/18

W dniu 29 grudnia 2020 r. Sąd Okręgowy we Wrocławiu XII Wydział Cywilny zasądził od Pozwanego (banku) na rzecz Powodów kwoty 102.578,58 zł oraz 39.977,57 CHF wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od wskazanych kwot od dnia 01 czerwca 2018 r. do dnia zapłaty.
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
I C 1543/19

I C 1543/19

W dniu 27 października 2020 r. Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej I Wydział Cywilny całkowicie unieważnił umowę kredytu denominowanego w CHF naszych klientów w sprawie przeciwko bankowi PKO BP S.A.
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
I C 43/20

I C 43/20

W dniu 21 grudnia 2020 r. Sąd Okręgowy w Słupsku I Wydział Cywilny na skutek złożonego przez Zespół Centrum pozwu o zapłatę, zasądził na rzecz naszych Powodów kwotę 85 321, 26 zł z ustawowymi odsetkami.
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
I C 1166/18

I C 1166/18

W dniu 15 października 2020 r. Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze I Wydział Cywilny zasądził na rzecz naszych Klientów od Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A. kwotę 724 143,53 zł wraz z odsetkami, unieważniając w ten sposób całą umowę kredytu denominowanego na zasadzie teorii dwóch kondykcji. Jest to jedna z najwyższych wygranych z PKO BP S.A. w ostatnim czasie w Polsce.
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
XII C 306/20

XII C 306/20

Sąd Okręgowy w Łodzi XII Wydział Cywilny Rodzinny w dniu 10 grudnia 2020 wydał wyrok, w którym stwierdził nieważność umowy (teoria salda). W przypadku tych Klientów, oprócz pierwszej korzyści jaką jest unieważnienie umowy kredytu, Sąd zasądził od Pozwanego na rzecz Powoda kwotę 25 994,11 zł. Wyjaśniając powyższe: Klient nie musi dalej spłacać kredytu, gdyż umowa jest unieważniona, a bank zwraca różnicę pomiędzy kwotą już spłaconą w formie rat kredytowych, a kwotą wypłaconego kredytu (191.478,01 PLN minus 165.483,90 PLN).
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
I C 164/18

I C 164/18

W dniu 31 marca 2021 r. Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze I Wydział Cywilny wydał korzystny wyrok dla Klientów Centrum na skutek złożonego przez nasz Zespół pozwu o zapłatę. Sąd unieważnił umowę kredytu.
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
XXV C 136/19

XXV C 136/19

Wyrokiem Sąd Okręgowy w Warszawie XXV Wydział Cywilny z dn. 8 czerwca 2020 r. uwzględnił powództwo i ustalił nieistnienie stosunku prawnego wynikającego z umowy kredytu hipotecznego indeksowanego do CHF na kwotę 2.400.000,00 zł (dwa miliony czterysta tysięcy złotych). W przypadku prawomocności wyroku, łączna korzyść Klienta w tej sprawie to 1.960.000,00 zł (1.96 mln zł).
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
XXV C 2858/18

XXV C 2858/18

W dniu 5 marca 2020 r. w Sądzie Okręgowym w Warszawie XXV Wydział Cywilny (sygnatura akt XXV C 2858/18) Sąd wydał korzystny wyrok dla Klientki naszego Centrum. Nastąpiło odfrankowienie umowy kredytu zawartej z EFG Eurobank Ergasias S.A. obecnie Raiffeisen Bank International AG (Spółka Akcyjna) i zasądzenie 126 440, 29 zł nadpłaty od banku zgodnie z tym co orzekł biegły w sprawie.
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
I C 441/18

I C 441/18

W dniu 12 października 2020 r. Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Śródmieścia we Wrocławiu I Wydział Cywilny na skutek złożonego przez Zespół Centrum pozwu o zapłatę, całkowicie unieważnił umowę naszych Klientów zawartą z Santander Bank Polska S.A.
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
XI C 2081/19

XI C 2081/19

Decyzją Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu XI Wydział Cywilny z dn. 06 maja 2020 r. w sprawie naszych Klientów vs. Santander Consumer Bank S.A. z siedzibą we Wrocławiu, otrzymaliśmy nakaz zapłaty. Oznacza to, że Bank ma obowiązek zapłacić na rzecz naszych Klientów 62 647, 09 zł - wraz z odsetkami od 09 kwietnia 2019 r.
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
IV C 1021/19

IV C 1021/19

Decyzją Sądu Okręgowego w Warszawie z dn. 31 stycznia 2020 r. w sprawie naszych Klientów vs. Bank Millennium S.A. otrzymaliśmy nakaz zapłaty. Oznacza to, że Bank ma obowiązek zapłacić na rzecz naszych Klientów kwotę 129.448,36 zł - wraz z odsetkami od 8 lutego 2019 r.
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
I ACa 1166/18

I ACa 1166/18

Sąd Apelacyjny w Łodzi I Wydział Cywilny utrzymał w mocy wyrok Sądu Okręgowego (II C 1082/17, I ACa 1166/18), zwiększając zasądzoną kwotę należną naszym Klientom z tytułu nadpłaty oraz UNWW do 191.010,78 zł z dodatkowymi odsetkami od 2017 r. Oznacza to dodatkowo zmniejszenie kredytu o ok. 475.000 zł. Łączna korzyść, uwzględniając nadpłatę z okresu procesu wynosi: 739 010,78 zł.
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
I ACa 1531/19

I ACa 1531/19

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu I Wydział Cywilny w dniu 16 listopada 2020 r. oddalił apelację pozwanego i utrzymał w mocy wyrok Sądu Okręgowego z dnia 20 września 2019 r. (XII C 1366/18) przeciwko mBank S.A., zasądzając od banku na rzecz naszych Klientów kwotę 105 358,33 zł tytułem unieważnienia klauzul waloryzacyjnych (tzw. odfrankowienie) z odsetkami ustawowymi.
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
I C 681/19

I C 681/19

W dniu 24 lipca wygraliśmy sprawę naszych Klientów w Sądzie Okręgowym w Łodzi I Wydział Cywilny. Sąd unieważnił umowę naszych Klientów vs. mBank S.A. i zasądził od banku kwotę 243 800 zł. Wyrok oparty jest na zasadzie teorii dwóch kondykcji.
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
I C 972/20

I C 972/20

W dniu 16 lutego 2021 r. Sąd Okręgowy w Łodzi I Wydział Cywilny wydał wyrok, w którym uwzględnił powództwo w części stwierdzając nieważność umowy (teoria dwóch kondykcji) i zasądził na rzecz Powoda kwotę 43.653,75 zł oraz kwotę 43.228,20 CHF wraz z odsetkami ustawowymi.
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
I C 1116/20

I C 1116/20

Decyzją Sądu Okręgowego w Warszawie z dn. 31 stycznia 2020 r. w sprawie naszych Klientów vs. Bank Millennium S.A. otrzymaliśmy nakaz zapłaty. Oznacza to, że Bank ma obowiązek zapłacić na rzecz naszych Klientów kwotę 129.448,36 zł - wraz z odsetkami od 8 lutego 2019 r.
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
I C 1202/18

I C 1202/18

Zgodnie z wyrokiem Sądu Rejonowego dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi I Wydział Cywilny z dnia 23 września 2020 r., doszło do unieważnienia klauzul zawartej umowy naszych Klientów z mBankiem, a z tego względu do zasądzenia kwoty w wysokości 36.019,36 PLN. Wyrok ten oznacza również uchylenie obowiązywania klauzul na przyszłość, w przypadku prawomocności zmianę harmonogramu kredytu na przyszłość na korzystnych zasadach.
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
I C 1216/19

I C 1216/19

W dniu 30 września Sąd Okręgowy w Łodzi I Wydział Cywilny unieważnił umowę kredytu indeksowanego w całości na zasadzie teorii salda. Sąd rozstrzygnął, że zawarta z bankiem umowa naszych Klientów z dnia 12 maja 2008 r. nie może zostać utrzymana w mocy i jedyną możliwością jest jej unieważnienie.
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
I C 1216/20

I C 1216/20

Sąd Okręgowy w Łodzi I Wydział Cywilny wydał wyrok, w którym stwierdził nieważność umowy na podstawie teorii dwóch kondykcji i zasądził od Pozwanego (mBanku) na rzecz Powoda kwotę 36.973,34 PLN oraz kwotę 33.569,79 CHF tytułem rat kapitałowo odsetkowych, kwotę 8.139,64 zł tytułem zwrotu ubezpieczenia niskiego wkładu własnego.
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
I C 1895/20

I C 1895/20

W dniu 21 października 2020 r. w Sądzie Rejonowym w Łodzi I Wydział Cywilny na skutek złożonego przez Zespół Centrum pozwu wydał nakaz zapłaty dla naszych Klientów w kwocie 67 465,48 zł nadpłaty z banku.
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
II C 1082/17

II C 1082/17

W dniu 30 maja 2018 r. w Sądzie Okręgowym w Łodzi II Wydział Cywilny na skutek złożonego przez Zespół Centrum pozwu o zapłatę, Sąd Okręgowy w Łodzi zasądził dla naszych Klientów 182.713,58 zł nadpłaty.
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
II C 1096/18

II C 1096/18

W dniu 4 stycznia 2021 r. Sąd Okręgowy w Łodzi II Wydział Cywilny na skutek złożonego przez Zespół Centrum pozwu o zapłatę, wydał wyrok w sprawie naszej Klientki, w którym stwierdził na podstawie teorii dwóch kondykcji nieważność umowy i zasądził od Pozwanego mBank S.A. na rzecz Powódki kwotę 282.620,01 zł.
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
II C 1177/18

II C 1177/18

W dniu 20 sierpnia Sąd Okręgowy w Łodzi II Wydział Cywilny zasądził na rzecz naszych Klientów solidarnie kwotę 83 686 zł z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 9 października 2018 r. do dnia zapłaty, a nadto kwotę 2 393,40 zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
III C 1579/18

III C 1579/18

Sąd Rejonowy w Łodzi III Wydział Cywilny zasądził od banku mBank S. A. na rzecz naszych Klientów kwotę 49 143,27 zł wraz z odsetkami z tytułu nadpłaty kredytu. Sąd podzielił w pełni stanowisko pełnomocnika Powodów i uznał, że umowa zawierała niedozwolone postanowienia w przedmiocie zasad kursowych kredytu, nieprecyzyjnie przy tym określając m.in. kurs franka szwajcarskiego. Sąd za zasadny przyjął kurs z dnia uruchomienia.
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
III Ca 2353/19

III Ca 2353/19

Sąd Okręgowy w Łodzi III Cywilny Odwoławczy w dniu 15 lutego 2021 r. wydał prawomocny wyrok w sprawie naszego Klienta, w którym utrzymał w mocy wyrok Sądu Rejonowego z dnia 8.07.2019 r. (sygnatura akt III C 1579/18) przeciwko mBank S.A. Sąd wydał wyrok, w którym w pełni podzielił pogląd wyrażony w uzasadnieniu wyroku Sądu pierwszej instancji, gdzie Sąd zasądził od banku na rzecz naszego Klienta kwotę 49 143,27 zł wraz z odsetkami z tytułu nadpłaty kredytu.
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
XII C 1366/18

XII C 1366/18

W dniu 20 września 2019 r. Sąd Okręgowy we Wrocławiu XII Wydział Cywilny na skutek złożonego przez Zespół Centrum pozwu o zapłatę zasądził dla naszych Klientów kwotę 105 358,33 zł nadpłaty.
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
XVIII C 1074/19

XVIII C 1074/19

Sąd Rejonowy dla Łodzi XVIII Wydział Cywilny zasądził na rzecz naszych Klientów od banku mBank kwotę 70.115,29 zł wraz z odsetkami oraz kosztami zastępstwa. Sąd ustalił nieważność poszczególnych postanowień umowy w przedmiocie mechanizmów waloryzacji kredytu.
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
: XXV C 1635/18

: XXV C 1635/18

W dniu 7 czerwca 2021 r. Sąd Okręgowy w Warszawie XXV Wydział Cywilny wydał wyrok (sygnatura akt XXV C 1635/18) w którym unieważnił w całości umowę kredytu denominowanego (stwierdzenie nieważności umowy) naszych Klientów (zawartą z BOŚ S.A. w 2006 r.). Sąd zasądził od Pozwanego na rzecz dwóch współkredytobiorców kwoty po 292 386, 92 zł oraz kwoty po 56 496, 69 CHF wraz z odsetkami. Oznacza to wygraną łącznie ponad milion złotych w jednej sprawie.
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
: IC 932/19

: IC 932/19

W dniu 17 czerwca (sygnatura akt IC 932/19) wydano na posiedzeniu niejawnym rozstrzygnięcie w sprawie naszych Klientów. Sąd Okręgowy w Katowicach wydał wyrok, w którym zasądził od Pozwanego banku na rzecz naszych Klientów kwotę 58.733,07 zł oraz 14.990,76 CHF wraz z ustawowymi odsetkami.
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
I C 1623/18

I C 1623/18

W dniu 10 czerwca (sygnatura akt IC 1623/18) wydano pozytywne rozstrzygnięcie na posiedzeniu niejawnym w sprawie naszych Klientów. Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze wydał wyrok, w którym zasądził od Pozwanego banku na rzecz naszych Klientów kwotę 272.184, 03 zł oraz 41 845 CHF wraz z ustawowymi odsetkami.
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
: XXV C 428/21

: XXV C 428/21

W dniu 15 czerwca 2021 r. Sąd Okręgowy w Warszawie wydał wyrok (sygnatura akt XXV C 428/21), w którym zasądził od Deutsche Bank Polska S.A. na rzecz Powodów kwotę 232.375,84 zł z odsetkami (umowa pierwotnie zawarta z Deutsche Bank PBC S.A. w 2007 r.).
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
: XXV C 2460/18

: XXV C 2460/18

W dniu 13 maja 2021 r. w Sądzie Okręgowym w Warszawie zapadło rozstrzygnięcie w sprawie przeciwko Getin Noble Bank S.A. Bank musi zwrócić naszym Klientom 275.758,44 zł. Sąd podzielił stanowisko Powodów co do tego, że umowę należy uznać za nieważną, nie rodzi ona żadnych skutków prawnych wobec Powodów, ponieważ zawiera nieuczciwe postanowienia, które z mocy prawa są bezskuteczne wobec naszych Klientów.
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
: II C 777/20

: II C 777/20

W dniu 31.05.2021 r. Sąd Okręgowy w Katowicach ogłosił wyrok, w którym ustalił nieistnienie stosunku prawnego wynikającego z umowy o pożyczkę hipoteczną w zł indeksowaną do CHF (umowa zwarta z ING Bankiem Śląskim S.A. w 2008 r.) z uwagi na jej nieważność. Zasądził od pozwanego (banku) na rzecz naszych Klientów kwotę 46.891,94 PLN oraz kwotę 36.153,32 CHF z odsetkami ustawowymi (łącznie ok. 195.000 zł z odsetkami).
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
: II C 1089/20

: II C 1089/20

W dniu 17 maja 2021 r. Sąd Okręgowy w Katowicach ogłosił wyrok, w którym uznał umowę kredytu naszych Klientów za nieważną. Sąd zasądził kwotę 237.547,43 zł wraz z ustawowymi odsetkami.
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
: II C 560/19

: II C 560/19

W Dnia 14 maja (sygnatura akt II C 560/19) otrzymaliśmy wyrok wydany na posiedzeniu niejawnym w sprawie naszych Klientów. W dniu 14 maja Sąd Rejonowy w Warszawie wydał wyrok, w którym zasądził dla naszych Klientów kwotę 63 698, 96 zł wraz z ustawowymi odsetkami.
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
: XXV C 459/19

: XXV C 459/19

W dniu 7 lipca 2021 r. Sąd Okręgowy w Warszawie unieważnił umowę kredytową naszych Klientów podpisaną na kwotę 700.000 zł (pierwotnie umowa zawarta z bankiem EFG Eurobank Ergasias S.A. w 2007 r.). Sąd zasądził dla Powodów (Klientów) kwotę 246.857,36 zł wraz z ustawowymi odsetkami za okres od złożenia pozwu (sygnatura akt XXV C 459/19).
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
: XXV C 773/21

: XXV C 773/21

W dniu 28.07.2021 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (sygnatura akt: XXV C 773/21) wydał wyrok, w którym ustalił, że nie istnieje stosunek prawny umowy ("unieważnienie umowy kredytu CHF w teorii dwóch kondykcji"). Sąd zasądził od pozwanego Santander Bank Polska S.A. na rzecz naszych Klientów kwotę 137 000 zł z ustawowymi odsetkami.
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Kontakt

CENTRUM POMOCY PRAWNEJ BEWA LEXGROUP SP. Z O.O.
55-011 Siechnice ul. Opolska 4

NIP: 8961562855
REGON: 367006219

Konto: 69 1020 5242 0000 2102 0391 5451

Email: biuro@bewagroup.pl
Tel: +48 721 604 679

Orly
mapa
Logo

Od 2016 roku aktywnie i z sukcesami zajmujemy się pomocą frankowiczom. Prowadzimy kilka tysięcy spraw przeciwko bankom. Mamy ponad 1.000 wyroków, w tym rozliczone wygrane pomiędzy naszymi Klientami, a bankami. Nasze Centrum ma na swoim koncie kilkadziesiąt rekordowych wygranych z sumą korzyści dla Klienta na ponad milion złotych.

Polityka Prywatności i Cookies

Używamy technologi plików cookies, aby analizować ruch na naszej stronie. Przeglądając stronę, akceptujesz warunki użytkowania i politykę prywatności. W każdej chwili możesz zmienić zdanie i wyłączyć pliki cookies w przeglądarce.

Akceptuję
Szczegóły