Jędrzej Jachira o wakacjach kredytowych: największym ryzykiem jest zawarcie aneksu zmieniającego warunki spłaty

Trzeba uważać, aby nie utrudnić sobie dochodzenia roszczeń od banku – mówi Jędrzej Jachira, partner zarządzający w Kancelarii SOBOTA, dyrektor działu prawnego w Centrum Pomocy Prawnej BeWa LexGroup, doktorant na WPAiE UWr.

post img

Mamy poważny wzrost kursu franka szwajcarskiego spowodowany koronawirusem oraz prawdopodobne problemy finansowe wielu kredytobiorców. Pojawiły się więc nawoływania o wsparcie dla pomysłu zawieszania spłaty zarówno kredytów frankowych, jak i złotowych, mimo braku regulacji prawnej. Ponoć pojawiają się autorskie propozycje banków na takie wakacje kredytowe. Jak kredytobiorca powinien do nich podchodzić?

W kredytach złotowych nie stanowi to w zasadzie większego problemu, ale frankowicze mogliby bez swojej woli uznać w aneksach swoje długi oraz dopuścić do niekorzystnych z punktu widzenia ich spraw w sądach rozwiązań umownych. W skrajnych przypadkach zapisy wprowadzane w takich aneksach mogą poważnie utrudnić dochodzenie roszczeń od banków, a nawet je zniwelować. Co istotne, banki nie przedstawiają dzisiaj treści proponowanych aneksów, lecz najpierw umożliwiają klientom deklarację przystąpienia do takiej formy zawieszenia spłat, a sam aneks ma być zawierany później, bezpośrednio w oddziale. Banki odmawiają wysyłania propozycji treści tych aneksów bezpośrednio do klientów. Pozdrawiamy serdecznie

Jak zatem podchodzić do takich propozycji?

Jeżeli klient nie ma możliwości zapoznania się z treścią aneksu i będzie zobligowany do jego zawarcia post factum w oddziale, to propozycja jest w tej części nie do zaakceptowania. Należy zwrócić uwagę, że samo wyrażenie zgody przez klienta na zawieszenie spłaty jest dobre, ale nie oznacza automatycznie uznania treści aneksu, z którym nie może się zapoznać. Również po przedstawieniu propozycji takiego aneksu klient powinien mieć wpływ na jego treść bądź możliwość odmowy jego zawarcia w niekorzystnych dla niego warunkach.

Jakie ryzyko wiąże się z zawartym aneksem?

Największym ryzykiem jest zawarcie aneksu zmieniającego warunki spłaty samego kredytu na przyszłość w zakresie klauzul indeksacyjnych. Aneks może ponadto spowodować uznanie dotychczasowego długu i zasad jego spłaty we wcześniejszym okresie. W przypadku sprecyzowania tych zasad i zaakceptowania ich post factum przez klientów istnieje ryzyko unicestwienia w umowie klauzul niedozwolonych ze skutkiem wstecznym, a przynajmniej przyjęcia, że od tej pory są one zalegalizowane. To rodzi bardzo duże ryzyko przegrania procesów przez frankowiczów w sądach bądź dużej redukcji ich dotychczasowych roszczeń.

Co zatem można zrobić bez ryzyka?

Sama decyzja o zawieszeniu spłaty i wyrażeniu na to zgody nie stanowi zagrożenia, jeśli aneks nie zostanie automatycznie zawarty. Po informacji z banku o obowiązku zawarcia aneksu nie należy go zawierać bez zapoznania się z jego treścią.
Kontakt

Centrum obecnie posiada dwie lokalizacje. Siedziba Centrum i Biuro Obsługi Klienta znajduje się w Siechnicach obok Wrocławia.

Adres:
Centrum Pomocy Prawnej BeWa LexGroup Sp. z o.o. 55-011 Siechnice,
ul. Opolska 4
Dojazd:
Siedziba Centrum znajduje się na głównej ulicy, szary budynek (trzy kondygnacje) po prawej stronie jadąc w kierunku z Wrocławia do Oławy, Opola, Gliwic, Katowic i Krakowa drogą krajową nr 94.
Dane:
Centrum Pomocy Prawnej BeWa LexGroup Sp. z o.o.
NIP: 8961562855
REGON: 367006219 Konto: 69 1020 5242 0000 2102 0391 5451