• pomoc-frankowiczom

  Nie narażaj siebie i swoich bliskich,

  zostań w domu i wyślij umowę kredytu

  w CHF do bezpłatnej analizy!

 • pomoc-frankowiczom

  Prowadzimy ponad 1500 spraw frankowych w Sądach

 • pomoc-frankowiczom

  Mamy drugą najwyższą wygraną

  w sprawach frankowych w Polsce

 • pomoc-frankowiczom

  W służbie frankowiczom od 2016 roku

O NAS

Centrum Pomocy Prawnej BeWa Lex Group

od kilku lat specjalizuje się w prowadzeniu spraw kredytobiorców posiadających kredyt powiązany kursem franka szwajcarskiego (potocznie kredyt we frankach). Dzięki wyłącznej współpracy z jedną z najlepszych kancelarii adwokacko-radcowskich w Polsce, nasz Zespół bardzo profesjonalnie i szczegółowo prowadzi swoich klientów przez cały okres procedowania sprawy. Obecnie w jego skład wchodzi ponad 35 osób dedykowanych wyłącznie do prowadzenia spraw będących przedmiotem naszej działalności.

Współpracę rozpoczyna

złożenie reklamacji do banku, poprzez wydobycie z banku dokumentacji potrzebnej do redagowania pozwu, następnie redagowanie pozwu, pisma procesowe i całość opieki prawnej, aż do wyroku Sądu drugiej Instancji. W każdym etapie współpracy klient jest informowany o kolejnych krokach w sprawie e-mailowo lub telefonicznie. Bardzo cenimy sobie komunikatywność, precyzyjność, rzetelność w dotrzymywaniu terminów jak i przede wszystkim skuteczność.

Kredyt w CHF

Centrum prowadzi spory z bankami, które udzielały kredytów powiązanych walutą szwajcarską.

W ich skład wchodzą m.in.:

 • mBank S.A. (następca prawny BRE Bank S.A., Multibank S.A.),
 • Bank Millennium S.A. (następca prawny Eurobank S.A.),
 • Bank BPH S.A. (następca prawny GE Money Bank S.A.),
 • Raiffeisen International AG (następca prawny Raiffeisen Bank Polska S.A., EFG Eurobank
 • Ergasias S.A. występujący także pod marką Polbank),
 • Getin Noble Bank S.A.(następca prawny Getin Bank S.A., Metrobank S.A., DomBank S.A.),
 • Santander Consumer Bank S.A (następca prawny PTF Bank S.A.),
 • Santander Bank Polska S.A (następca prawny Kredyt Bank S.A., WBK S.A.),
 • ING Bank Śląski S.A.,
 • PKO BP S.A. (następca prawny Nordea Bank Polska S.A.),
 • Pekao S.A.(następca prawny części kredytów zawartych z Bankiem BPH S.A.),
 • Deutsche Bank S.A.,
 • BNP Paribas S.A. (następca prawny BGŻ S.A., Fortis Bank S.A.),
 • Bank Ochrony Środowiska S.A.,
 • Svenska Handelsbanken AB S.A.
Jak przygotować się do walki z bankiem?
(kroki postępowania i koszty związane z procesem)

Zatem o co chodzi w sprawach frankowych?

Banki na przełomie lat 2006-2011 udzielały kredytów wypłacanych w złotówkach, lecz waloryzowanych do waluty franka szwajcarskiego. Zabieg ten pozwalał na udzielenie kredytów osobom, które nie posiadały zdolności kredytowej w przypadku kredytów złotowych nie powiązanych walutą obcą. Było to możliwe ze względu na ich niższe oprocentowanie. Nikt w tamtym czasie jednak nie ostrzegał, że w umowie znajdują się dodatkowe mechanizmy, pozwalające na ukryty zarobek banków. Z tych względów właśnie udzielanie takich kredytów opłacało się bankom. Przecież nie miały one powodu, aby osobom o niższej zdolności kredytowej udzielać kredytów, które byłyby tańsze, a ryzyko większe. Taka sytuacja spowodowała, w połączeniu z kryzysem walutowym w Europie, że banki kilkukrotnie zwiększyły przewidywane zyski z takich kredytów. Z drugiej strony byli kredytobiorcy, którzy ponieśli gigantyczne straty.

Co można odzyskać z udzielonego kredytu frankowego?

Wyeliminowanie klauzuli waloryzacyjnej i ubezpieczeniowej (tzw. odfrankowienie)
Powyższe rozwiązanie zakłada, że umowa kredytu pozostaje ważna, ale umowę należy odczytywać tak, jak gdyby nie zawierała ona klauzuli waloryzacyjnej i UNWW. Konsument ma zwrócić bankowi tyle, ile faktycznie pobrał z banku w PLN. Wszelkie dalsze zmiany przez bank tabeli kursów kupna i sprzedaży CHF nie mają zastosowania! W efekcie kwota kredytu frankowego znacznie spada. Konsument może żądać wypłacenia nadpłaty kredytu oraz zmniejszenia przyszłych rat kredytu poprzez przeliczenie ich wg kursu z dnia zawarcia umowy oraz zwrotu kwot UNWW. Nadpłata wynosi często kilkadziesiąt, a nawet kilkaset tysięcy złotych.
Unieważnienie całej umowy kredytu potocznie nazywanego kredytem we frankach szwajcarskich
Wyeliminowanie z umowy klauzuli waloryzacyjnej może zostać przez sąd uznane za tak doniosłe, że doprowadzi w konsekwencji do nieważności całej umowy kredytu. Strony nieważnej umowy kredytu mają obowiązek zwrócić sobie to, co wzajemnie świadczyły. Konsument jest zobowiązany oddać bankowi tyle pieniędzy, ile pierwotnie od niego otrzymał – bez odsetek i kosztów. To często z kolei oznacza, że konsument już dawno spłacił, a nawet nadpłacił swój kredyt i teraz to bank ma obowiązek zwrócić konsumentowi nadwyżkę! Korzyść w takim wariancie wynosi najczęściej kilkaset tysięcy złotych.
pomoc-finansowa-kredyty-CHF

Case Study

Przykładowe korzyści dla kredytobiorcy:

PRZYPADEK I: Kredyt we frankach zaciągnięty w 2007 roku na kwotę 165 000 CHF na okres 240 miesięcy:

Bank oddaje kwotę nadpłaconych rat w wysokości około 107 976 zł
Kredyt zostaje przeliczony od nowa po kursie z dn. uruchomienia, na dzisiaj zysk z tego tytułu wynosi około 114 180 zł

Łączna korzyść: około 222 156 zł

• Z uwagi na kredyt denominowany istnieje także możliwość unieważnienia całej umowy w Sądzie – wpłata do banku około 58 788 zł i następuje koniec kredytu.

Powyższe wyliczenie szacowanych korzyści dla klienta zostało obliczone na dzień 28.08.2019r. Przy założeniu marży zastosowanej przez bank – około 2 %, bez uwzględnienia dodatkowych okoliczności takich jak spłata kredytu, wypłata mniejszej kwoty kredytu, zaświadczenie z banku itp. z założeniem systematycznego spłacania rat.


PRZYPADEK II: Kredyt we frankach zaciągnięty w 2008 roku na kwotę 60 000 CHF na okres 360 miesięcy:

Bank oddaje kwotę nadpłaconych rat w wysokości około 32 916 zł
Kredyt zostaje przeliczony od nowa po kursie z dn. uruchomienia, na dzisiaj zysk z tego tytułu wynosi około 76 040 zł

Łączna korzyść: około 108 956 zł

• Z uwagi na kredyt denominowany istnieje także możliwość unieważnienia całej umowy w Sądzie – wpłata do banku około 31 776 zł i następuje koniec kredytu.

Powyższe wyliczenie szacowanych korzyści dla klienta zostało obliczone na dzień 28.08.2019r. Przy założeniu marży zastosowanej przez bank – około 2 %, bez uwzględnienia dodatkowych okoliczności takich jak spłata kredytu, wypłata mniejszej kwoty kredytu, zaświadczenie z banku itp. z założeniem systematycznego spłacania rat.


PRZYPADEK III: Kredyt we frankach zaciągnięty w 2008 roku na kwotę 374 000 PLN na okres 360 miesięcy:

Bank oddaje kwotę nadpłaconych rat w wysokości około 100 620 zł
Kredyt zostaje przeliczony od nowa po kursie z dn. uruchomienia, na dzisiaj zysk z tego tytułu wynosi około 239 529 zł

Łączna korzyść: około 339 879 zł
Powyższe wyliczenie szacowanych korzyści dla klienta zostało obliczone na dzień 28.08.2019r. Przy założeniu marży zastosowanej przez bank – około 2 %, bez uwzględnienia dodatkowych okoliczności takich jak spłata kredytu, wypłata mniejszej kwoty kredytu, zaświadczenie z banku itp. z założeniem systematycznego spłacania rat.

Zakres usług

Nasze Centrum Pomocy Prawnej jest wyspecjalizowane w pomocy Frankowiczom.
Z tego względu oferujemy:

BEZPŁATNĄ OPINIĘ PRAWNĄ

Wysyłają Państwo do nas skan zawartej umowy z bankiem wraz ze zgodą na ochronę danych osobowych, a my do 7 dni roboczych wykonujemy bezpłatną analizę Państwa umowy kredytu w CHF (kredyt indeksowany we franku szwajcarkim lub denominowany do kursu franka szwajcarskiego) i odsyłamy opinię prawną na temat całości Państwa sprawy. Przedstawiamy w niej informację o tym, czy możemy pomóc, ile to kosztuje i jaka jest procedura prawna zmierzająca do udzielenia Państwu pomocy.

• Podczas całościowej wymiany korespondencji przestrzegamy obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych osobowych (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz .Urz. UE L 119, s. 1), dalej: RODO).

REPREZENTACJĘ W POSTĘPOWANIU SĄDOWYM (ODFRANKOWIENIE KREDYTU, UNIEWAŻNIENIE UMOWY DENOMINOWANEJ LUB INDEKSOWANEJ W CHF)

Dzięki wyłącznej współpracy z jedną z najlepszych Kancelarii, gwarantujemy najwyższy na rynku poziom usług, jednocześnie w rozsądnej cenie. Doświadczony już zespół adwokatów i radców prawnych uczyni wszystko, aby pomóc Państwu w wygranej. Zespół posiada w swoim portfolio m.in. drugą najwyższą wygraną w Polsce w tych sprawach, a także inne sukcesy.

Rekomendacje

Poznaj nasz zespół

Nasza kadra liczy obecnie 50 osób. Zespół Centrum zrzesza między innymi grupę radców prawnych, adwokatów oraz ekonomistów, w tym przedstawicieli doktryny. Łączy nas wspólna pasja oraz specjalizacja w kredytach frankowych. Nasza kadra m.in. wykłada na uczelniach publicznych oraz uczestniczy w spotkaniach eksperckich związanych z kredytami w CHF. Naszych pracowników cechuje zaangażowanie, profesjonalność, rzetelność, sumienność, dokładność i empatia w sprawach ludzkich w pełnym rozumieniu problemów życiowych.

Zarząd Centrum Pomocy Prawnej BeWa LexGroup
zarząd-bewa-centrum-pomocy-prawnej

Dyrektor Działu Prawnego Jędrzej Jachira, Radca Prawny Adam Sobota, Wiceprezes Zarządu Dyrektor Generalny Arkadiusz Walkowiak, Prezes Zarządu Andrzej Besz

założyciele-bewa-centrum-pomocy-prawnej
wiceprezes-zarządu
WICEPREZES ZARZĄDU, DYREKTOR GENERALNY
ARKADIUSZ WALKOWIAK
prezes-zarządu
PREZES ZARZĄDU
ANDRZEJ BESZ
Zarząd Działu Prawnego
radca-prawny-bewa
RADCA PRAWNY
ADAM SOBOTA

Radca Prawny w Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu. Egzamin zawodowy zdał jako jeden z najwyższych wyników w Izbie. Studia prawnicze na wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego ukończył z wyróżnieniem. Praktyk, dydaktyk i działacz naukowy. Zawodowo najmocniej związany z kredytami denominowanymi i indeksowanymi do waluty CHF, reprezentuje kredytobiorców przed Sądami w licznych sporach o zapłatę lub unieważnienie zawartych umów. Mediator w Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu. Prywatnie założyciel i lektor szkoły języka angielskiego prawniczego Saturday School.

dyrektor-działu-prawnego
DYREKTOR DZIAŁU PRAWNEGO
JĘDRZEJ JACHIRA

Absolwent studiów stacjonarnych na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Doktorant ostatniego roku studiów doktoranckich na tej samej uczelni. Uczestnik kursów z zakresu prawa międzynarodowego i europejskiego na Oxford University w Wielkiej Brytanii. Autor licznych publikacji w zakresie spraw dotyczących kredytów powiązanych kursem franka szwajcarskiego. Od wielu lat praktyk, świadczący z sukcesami i pasją pomoc prawną osobom fizycznym oraz przedsiębiorcom.

Dział Obsługi Klienta – Kadra kierownicza
kierownik-biura-zarządu
KIEROWNIK BIURA ZARZĄDU
JUSTYNA WALKOWIAK
kierownik-obsługi-klienta
KIEROWNIK DO SPRAW OBSŁUGI KLIENTA
ANNA NAWARA
kierownik-biura-zarządu
KIEROWNIK ROZWOJU OBSZARU BIZNESOWEGO
MARIUSZ TERPIŁOWSKI
kierownik-obsługi-klienta
KIEROWNIK ROZWOJU OBSZARU BIZNESOWEGO
BARBARA KOTECKA
kierownik-działu-księgowości
SPECJALISTA DO SPRAW OBSŁUGI KLIENTA
ANNA GROBELNA
Dział Finansowy
kierownik-działu-księgowości
KIEROWNIK DZIAŁU FINANSOWEGO
ANNA WALKOWIAK
Zespół Centrum Pomocy Prawnej BeWa LexGroup
zespol-bewa-centrum-pomocy-prawnej

KontaktCentrum obecnie posiada dwie lokalizacje. Siedziba Centrum i Biuro Obsługi Klienta znajduje się w Siechnicach obok Wrocławia.

Adres:
Centrum Pomocy Prawnej BeWa LexGroup Sp. z o.o. 55-011 Siechnice,
ul. Opolska 4
Dojazd:
Siedziba Centrum znajduje się na głównej ulicy, szary budynek (trzy kondygnacje) po prawej stronie jadąc w kierunku z Wrocławia do Oławy, Opola, Gliwic, Katowic i Krakowa drogą krajową nr 94.
Dane:
Centrum Pomocy Prawnej BeWa LexGroup Sp. z o.o.
NIP: 8961562855
REGON: 367006219 Konto: 69 1020 5242 0000 2102 0391 5451