PRZYGOTOWANIE

DO WALKI Z BANKIEM

JAK ODZYSKAC CZĘŚĆ PIENIĘDZY?
ILE TO KOSZTUJE?

KREDYTY FRANKOWE - ROZWIĄZANIA DLA FRANKOWICZÓW

I. UNIEWAŻNIENIE CAŁEJ UMOWY KREDYTU

Wyeliminowanie z umowy klauzuli waloryzacyjnej może zostać przez sąd uznane za tak doniosłe, że doprowadzi w konsekwencji do nieważności całej umowy kredytu. Strony nieważnej umowy kredytu mają obowiązek zwrócić sobie to, co wzajemnie świadczyły. Konsument jest zobowiązany oddać bankowi tyle pieniędzy, ile pierwotnie od niego otrzymał – bez odsetek i kosztów.

To często z kolei oznacza, że konsument już dawno spłacił, a nawet nadpłacił swój kredyt i teraz to bank ma obowiązek zwrócić konsumentowi nadwyżkę!

KREDYTY FRANKOWE - ROZWIĄZANIA DLA FRANKOWICZÓW

II. WYELIMINOWANIE Z UMOWY KLAUZULI WALORYZACYJNEJ I UBEZPIECZENIOWEJ (ODFRANKOWIENIE)

Powyższe rozwiązanie zakłada, że umowa kredytu pozostaje ważna, ale umowę należy odczytywać tak, jak gdyby nie zawierała ona klauzuli waloryzacyjnej i UNWW.

Konsument ma zwrócić bankowi tyle, ile faktycznie pobrał z banku w PLN. Wszelkie dalsze zmiany przez bank tabeli kursów kupna i sprzedaży CHF nie mają zastosowania!

W efekcie kwota kredytu znacznie spada. Konsument może żądać wypłacenia nadpłaty kredytu oraz zmniejszenia przyszłych rat kredytu poprzez przeliczenie ich wg kursu z dnia zawarcia umowy oraz zwrotu kwot UNWW.

KREDYTY FRANKOWE - ROZWIĄZANIA DLA FRANKOWICZÓW

JAK SIĘ DO TEGO ZABRAĆ?

Oba omówione rozwiązania nie znajdują automatycznego zastosowania...

Wymagają one albo polubownego zawarcia dodatkowej umowy z bankiem albo interwencji sądowej w postaci wyroku zmieniającego treść umowy i nakazującego bankowi zapłatę odpowiednich kwot.

Dotychczasowa praktyka wskazuje, że banki nie korzystają z dobrowolnych rozwiązań, co powoduje konieczność składania pozwów...

ILE TRWA CAŁY PROCES?

Analiza wstępna umowy
około 10 dni roboczych
Proces reklamacji
ok. 3 miesięcy
Wezwanie banku do zapłaty, ew. negocjacje z bankiem
ok. 1 - 1,5 miesiąca
Sporządzenie pozwu
ok. 3 - 4 miesięcy
Przeprowadzenie sprawy sądowej w I instancji
od 1 do 1,5 roku
Proces w II instancji (Apelacja)
ok. 1 roku
Finalizacja sprawy sądowej
RAZEM: ok. 3 lat

ILE TO KOSZTUJE?

ETAP I
logo
 • 1. Przesłanie umowy kredytu wraz z klauzulą RODO
 • 2. Spotkanie osobiste lub profesjonalna konsultacja telefoniczna (prawno-ekonomiczna) na której zostaną przekazane wszystkie informacje
 • Koszt: bezpłatny
ETAP II
logo
 • 1. Rozpoczęcie sprawy
 • 2. Proces reklamacji
 • 3. Próba ugody z bankiem
 • Opłata wstępna: 3000 zł + VAT
 • Opłata za wydanie dokumentacji z banku: przeważnie od 50 do 300 zł (uzależniona od taryfy opłat banku)
ETAP III
logo
 • 1. Postępowanie sądowe (I inst.)
 • Opłata od pozwu: 1000 zł
 • Opłata za pełnomocnictwo: 34 zł
 • Zaliczka na poczet wynagrodzenia biegłego sądowego (o ile zajdzie taka potrzeba): przeważnie od 1000 do 2000 zł (uzależniona od decyzji sądu)
ETAP IV*
logo
 • 1. Apelacja (postępowanie w II instancji)
 • Opłata za przygotowanie procesu: 2400 zł + VAT
 • Opłata sądowa: uzależniona od wyroku w I instancji
 • *jeśli dojdzie do apelacji
ETAP V - KONIEC SPRAWY
logo
 • 1. Wyrok prawomocny
 • 2. Rozliczenie kosztów rozprawy (opłata wstępna)
 • 3. Na końcu (od sumy korzyści) pobieramy % tzw. SUCCESS FEE, który jest uzależniony od opłaty wstępnej

CO JEŚLI WYGRASZ?

I. UNIEWAŻNIENIE CAŁEJ UMOWY KREDYTU:

+ Następuje koniec umowy

+ Należy rozliczyć się z bankiem z różnicy kapitału do spłaty

Bank będzie zobowiązany:

+ Zwrócić opłatę od pozwu (ok. 1000 zł i ewentualnie od apelacji)

+ Opłacić koszty opinii biegłego

+ Opłacić koszty zastępstwa procesowego kancelarii zgodnie ze stawkami rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości

II. WYELIMINOWANIE Z UMOWY KLAUZULI WALORYZACYJNEJ I UBEZPIECZENIOWEJ (ODFRANKOWIENIE)

+ Kredytobiorca otrzyma nadpłaconą kwotę kredytu w gotówce

+ Kredytobiorca otrzyma zwrot składki UNWW (jeśli była)

Bank będzie zobowiązany:

+ Przeliczyć cały kredyt na przyszłość po niższym kursie CHF

+ Zwrócić opłatę od pozwu (ok. 1000 zł i ewentualnie od apelacji)

+ Opłacić koszty opinii biegłego

+ Opłacić koszty zastępstwa procesowego kancelarii zgodnie ze stawkami rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości

KontaktCentrum obecnie posiada dwie lokalizacje. Siedziba Centrum i Biuro Obsługi Klienta znajduje się w Siechnicach obok Wrocławia.

Adres:
Centrum Pomocy Prawnej BeWa LexGroup Sp. z o.o. 55-011 Siechnice,
ul. Opolska 4
Dojazd:
Siedziba Centrum znajduje się na głównej ulicy, szary budynek (trzy kondygnacje) po prawej stronie jadąc w kierunku z Wrocławia do Oławy, Opola, Gliwic, Katowic i Krakowa drogą krajową nr 94.
Dane:
Centrum Pomocy Prawnej BeWa LexGroup Sp. z o.o.
NIP: 8961562855
REGON: 367006219 Konto: 69 1020 5242 0000 2102 0391 5451