Przekazujemy Państwu istotne wiadomości o Uchwale Sądu Najwyższego (16.02.2021 r. III CZP 11/20)! TEORIA DWÓCH KONDYKCJI!

post img

Sąd Najwyższy wydał korzystną dla Frankowiczów uchwałę (tak jak przewidywaliśmy w rozmowach z Państwem), która stanowiła odpowiedź na pytanie prawne zadane 22 stycznia 2020 r. przez Sąd Apelacyjny w Warszawie.

Treść pytania: „Czy w świetle art. 405 k.c. i art. 409 k.c., w przypadku uznania umowy kredytu indeksowanego za nieważną na skutek zawarcia w niej klauzul abuzywnych, gdy bezpodstawne wzbogacenie ma miejsce po obu stronach umowy, kredytobiorca może skutecznie domagać się od banku zwrotu świadczenia w postaci rat kapitałowo-odsetkowych zapłaconych w walucie polskiej lub w walucie obcej, w sytuacji gdy nie doszło do zwrotu przez kredytobiorcę wypłaconej przez bank kwoty kredytu w nominalnej wysokości?"

Sąd Najwyższy wskazał, że w przypadku stwierdzenia nieważności umowy kredytu właściwą i prawidłową metodą rozliczeń jest metoda nazywana TEORIĄ DWÓCH KONDYKCJI.

Oznacza to, że kredytobiorcy mogą dochodzić od Banku zwrotu wszystkich kwot uiszczonych na podstawie nieważnej umowy kredytu, a nie tylko kwot przewyższających kwotę kapitału wypłaconego kredytu. To dobra informacja zwłaszcza dla tych kredytobiorców, którzy nie nadpłacili jeszcze kapitału kredytu.

Przewidujemy, że rok 2021 będzie kolejnym przełomowym rokiem dla Frankowiczów (podobnie jak rok 2019 z uwagi na wyrok TSUE – 3 października 2019 r., który spowodował lawinę pozwów w sprawach frankowych masowo składanych do Sądów).

Przypominamy, że dnia 25 marca 2021r. ma się pojawić kolejna uchwała Sądu Najwyższego w odpowiedzi na sześć zagadnień zadanych przez Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego dotyczących tematyki kredytów denominowanych i indeksowanych w walutach obcych.

Sugerujemy Państwu nie odwlekać decyzji z wzięciem sprawy w swoje ręce i złożeniem pozwu na Wokandę. Prawdziwa lawina pozwów nastąpi po marcu 2021 r., a co za tym idzie czas trwania spraw w Sądach będzie się znacząco wydłużał.


W związku z powyższym serdecznie zachęcamy do skorzystania z bezpłatnej analizy umowy kredytu CHF w Dziale Prawnym naszego Centrum. Dokumentację kredytu CHF należy przesłać na adres e-mail 📧: biuro@bewagroup.pl

Po otrzymaniu umowy kredytu CHF wraz z aneksami w ciągu 3 dni roboczych przekażemy pełną informację na temat powodzenia sprawy w procesie, jak również szacowanych korzyści w sprawie i kosztów jej prowadzenia (zależnych i niezależnych od naszego Centrum).


Zachęcamy także do kontaktu telefonicznego 721 604 679.

Na zdjęciu przedstawiamy Zarząd naszego Centrum.

Pozdrawiamy serdecznie

Zespół BeWa


KontaktCentrum obecnie posiada dwie lokalizacje. Siedziba Centrum i Biuro Obsługi Klienta znajduje się w Siechnicach obok Wrocławia.

Adres:
Centrum Pomocy Prawnej BeWa LexGroup Sp. z o.o. 55-011 Siechnice,
ul. Opolska 4
Dojazd:
Siedziba Centrum znajduje się na głównej ulicy, szary budynek (trzy kondygnacje) po prawej stronie jadąc w kierunku z Wrocławia do Oławy, Opola, Gliwic, Katowic i Krakowa drogą krajową nr 94.
Dane:
Centrum Pomocy Prawnej BeWa LexGroup Sp. z o.o.
NIP: 8961562855
REGON: 367006219 Konto: 69 1020 5242 0000 2102 0391 5451